علی قدوسیان

درباره من

دکتر علی قدوسیان
image

دانشیار گروه آموزشی طراحی جامدات و طراحی کاربردی @ دانشکده مهندسی مکانیک

تحصيلات كارشناسي : مهندسي مكانيك – مكانيك جامدات نام دانشگاه : دانشگاه شهيد چمران اهواز               محل تحصيل : ايران -  اهواز                                  تاريخ شروع :   مهر 1364                                    تاريخ فارغ التحصيلي :   مهر 1368 عنوان پايان نامه : بررسي ارتعاشات خود القاء   كارشناسي ارشد :  مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي نام دانشگاه : دانشگاه علم و صنعت تهران             محل تحصيل : ايران -  تهران                    ...

محقق گوگل

(1400/7/23)

استنادات

205

h-index

9

i10-index

7

مؤلفین همکار

9

اسکوپوس

(1400/4/6)

استنادات

59

مقالات

21

h-index

4

مؤلفین همکار

21

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1364-1368

کارشناسی

شهید چمران اهواز

1368-1370

کارشناسی ارشد

علم و صنعت تهران

1373-1377

دکتری

IIT delhi- India

تجارب

1392-1397

رئیس دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

روشهای عددی بهینه سازی

بهینه سازی سازه ها

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
A filter-based level set topology optimization method using a 62-line MATLAB code
STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION(2020)
9311172003, ^علی قدوسیان*, ^محمد مهدی خطیبی
Zero-power balancing a two-link robot manipulator for a predefined point-to point task
JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2020)
9311173001, ^امین نیکوبین*, ^علی قدوسیان
Optimal design of MR sandwich plates using a level set based topology optimization method
SMART MATERIALS & STRUCTURES(2020)
9311172003, ^علی قدوسیان*, ^محمد مهدی خطیبی
Robust Topology Optimization Under Load and Geometry Uncertainties by Using New Sparse Grid Collocation Method
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2019)
سید علی لطیفی رستمی, ^علی قدوسیان*
System RBDO of Truss Structures Considering Interval Distribution Parameters
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS(2019)
9211172002, ^علی قدوسیان*
Topology Optimization Under Uncertainty by Using the New Collocation Method
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2019)
9211172005, ^علی قدوسیان*
Topology optimization of continuum structures under hybrid uncertainties
STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION(2018)
سیدعلی لطیفی رستمی*, ^علی قدوسیان
Structural Reliability Assessment based on the Improved Constrained Differential Evolution Algorithm
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2018)
9211172002, ^علی قدوسیان*
Numbers Cup Optimization: A new method for optimization problems
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS(2018)
9311173001*, ^علی قدوسیان, ^امین نیکوبین
Topology optimisation of the discrete structures with the minimum growing ground structure method
International Journal of Structural Engineering(2018)
^علی قدوسیان, 9311173001*, مجتبی شیخی ازغندی, محمد امین کریمی
Indirect-based Approach for Optimal Swing up and Stabilization of a Single Inverted Pendulum with Experimental Validation
CONTROL ENGINEERING AND APPLIED INFORMATICS(2017)
8812169006, ^امین نیکوبین*, ^علی قدوسیان
طراحی مسیر بهینه برای ربات کابلی معلق بوسیله میانیاب چندجمله¬ای درجه چهار و الگوریتم مثلث بهینه¬گر
مدل سازي در مهندسي(2015)
^امین نیکوبین, ^علی قدوسیان, 9111169012*
Size and Shape Optimization of two-dimensional trusses Using Hybrid Big Bang Big Crunch Algorithm
(2015)
حسین لطفی, ^علی قدوسیان
The use of the Corner Sorting method in the NSGA-II in comparison with SPEA-II in the simultaneous optimization, the size, Shape and topology of two-dimensional trusses
(2014)
حمیدرضا لقمانی, ^علی قدوسیان
بهینه سازی اندازه و شکل سازه های خرپا با روش بهنیه سازی الگوریتم مثلث بهینه گر
مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان(2014)
^علی قدوسیان, ^امین نیکوبین, 9111169012*
تعیین دمپینگ زمان برش فرایند فرزکاری و بهینه سازی چند هدفه زبری سطح و نرخ برداشت ماده
(2014)
^علی قدوسیان, مسعود پور, مجتبی شیخی
طراحی بهینه مخازن جدار نازک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک(2013)
^علی قدوسیان, مجتبی شیخی
Maximizing First Natural Frequency of 2D Structures Using Bee Colony Optimization (BCO) and Fuzzy Logic
(2013)
اسماعیل دلفانی, احمد دلفانی, ^علی قدوسیان
A hybrid imperialist competitive ant colony algorithm for optimum geometry design of frame structures
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS(2013)
^علی قدوسیان
Using Evolutionary Algorithms for solving a differential Equation
Global Journal of Science Engineering and Technology(2013)
^مجتبی بیگلری, ^علی قدوسیان, ایمان پول تنگری, مجتبی نادری
بهینه‏ سازی شکل سطح تماس برای سازه‏ ها تحت بارگذاری چندگانه به کمک روش تکاملی دوطرفه
مدل سازی در مهندسی(2013)
^علی قدوسیان
A Hybrid frequency response function formulation for MDOF nonlinear systems
JOURNAL OF VIBROENGINEERING(2012)
^علی قدوسیان, ن نعمتی پور
A Hybrid frequency response function formulation for MDOF nonlinear systems
JOURNAL OF VIBROENGINEERING(2012)
^علی قدوسیان, ن نعمتی پور
1FRF based model updating using SMURF technique
JOURNAL OF VIBROENGINEERING(2012)
^علی قدوسیان, ن نعمتی پور
1FRF based model updating using SMURF technique
JOURNAL OF VIBROENGINEERING(2012)
^علی قدوسیان, ن نعمتی پور
طراحی موقعیت بهینه ساپورت های سازه با استفاده از روش رقابت استعماری و المان محدود اصلاح یافته
(2012)
^علی قدوسیان, مرتضی شیخی
Improved Dynamic Simulation of End-Milling Process using Time Series Analysis
(2012)
دکتر معتکف ایمانی, ^علی قدوسیان
یافتن شکل بهینه سازه های اسکلتی به کمک روش بهینه سازی تدریجی سرد شدن فلزات
(2012)
^علی قدوسیان
Using Particle Swarm Optimization for Minimization of Moment Peak in Structures
AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCES(2011)
^علی قدوسیان
BALANCING OF THE FLEXIBLE ROTORS WITH PARTICLE SWARM OPTIMIZATION METHOD
International Review of Mechanical Engineering(2011)
^علی قدوسیان, ^محمد دامغانی نوری
Identification optimization cutting parameters based on ICA method in peripheral milling of a thinwall
World Applied Sciences Journal(2011)
^علی قدوسیان
Non-Linear Damping Analysis of Sandwich composite structures
(2011)
^عبدالحسین فریدون, ^علی قدوسیان, الف حضرتی
" Balancing of flexible rotors with optimization methods
International Review of Mechanical Engineering(2010)
^علی قدوسیان
بهینه کردن موقعیت تکیه گاههای سازه جهت حداقل کردن ممان خمشی با الگوریتم کروه ذرات تحت بارگذاری چند گانه
مدل سازی در مهندسی(2010)
^علی قدوسیان, 8811164004
کمینه کردن وزن و انرژی کرنشی در شاتون موتور XU+ با بهینه‌سازی توپولوژی و شکل
سومین همایش ملی دوسالانه موتورهای درونسوز(2021-02-16)
9811169021, ^محمد آزادی*, نیما صحراگرد, ^علی قدوسیان
بهینه سازی های سازه های الاستیک با هدف ماکزیمم کردن ضریب بار کمانش با استفاده از روش سطوح هم تراز
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران/2019 ISME(2019-04-30)
9128131001*, ^علی قدوسیان
مقایسه معادلات همیلتون – ژاکوبی و انتشار در نوسازی تابع سطح تراز برای بهینه سازی توپولوژی
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک(2018-04-24)
9218318002*, ^علی قدوسیان
طراحی مسیر بهینه برای ربات سه کابلی معلق با دو روش مستقیم و غیرمستقیم
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9311173001, ^علی قدوسیان, ^امین نیکوبین
محاسبه مشتق توپولوژی براساس فرم ضعیف معادله تعادل برای بهینه سازی توپولوژی به روش سطوح همتراز
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک(2018-04-24)
9311172003*, ^علی قدوسیان, ^محمد مهدی خطیبی
طراحی مسیر بهینه با حداقل تلاش کنترلی برای ربات موازی پنج لینکی با روش غیرمستقیم
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9311173001, ^امین نیکوبین, ^علی قدوسیان
The New Meta-Heuristic Optimization Method: Optimizing Triangle Algorithm(OTA)
اولین کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک(2016-05-26)
9311173001*, ^امین نیکوبین, ^علی قدوسیان, 9111167057
بالا آوردن بهینه پاندول معکوس دو لینکی بر اساس روش غیر مستقیم
دومین کنفرانس بین المللی کنترل , ابزار دقیق و اتوماسیون(2011-12-27)
^امین نیکوبین, ^علی قدوسیان
بررسی کارایی روش بهینه سازی تکاملی دو طرفه سازه در مکانیک تماس
‫نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران(2011-05-10)
^علی قدوسیان
کنترل برگشت فنری در فرایند شکل دهی کشش عمیق به کمک شبکه عصبی والگوریتم بهینه سازی SA
یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران(2010-10-19)
^علی قدوسیان
بهینه سازی کیفیت سطح بر مبنای الگوریتم رقابت استعماری در فرزکاری دیوار نازک
یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران(2010-10-19)
^علی قدوسیان
کنترل بازوهای مکانیکی ربات با استفاده از کنترل کننده فازی
دومین همایش ملی مهندسی مکانیک ( NCME 2009 )(2009-11-22)
^علی قدوسیان
Fatigue Analysis of Engine Mount Bracket Under Dynamic Loading
9th International Fatigue Congress(2006-05-14)
^علی قدوسیان
Curvature Method : A zero-Order Method for Reduction of Peak Stresses in the Shells
هفتمین کنفرانس بین المللی و یازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک(2003-05-13)
^علی قدوسیان
بهینه سازی ضخامت مخازن تحت فشار با استفاده از متد IPTM
ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک(2002-05-25)
^علی قدوسیان, ^رمضانعلی حاجی قربانی
بهينه سازي شكلي تيرهاي يك سرگيردار با روش
حسيني نژاد سعيد(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه براي بالا آوردن پاندول معكوس دولينكي
شهاب ابراهيم(تاریخ دفاع: 1390/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از روش هاي تكاملي براي بهينه سازي سطح تماس تحت بارگذتري متفاوت
رستمي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1390/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي اندازه ، شكل و توپولژي سازه هاي گسسته با استفاده از روشهاي هيورستيك اصلاح يافته
شيخي ازغندي مجتبي(تاریخ دفاع: 1392/04/13) ، مقطع : دكتري
روشهاي تكاملي براي بهينه يابي توپولوژي خرپاهاي دو بعدي با در نظر گرفتن تابع هدف
صحرائي حفظ آباد حميد(تاریخ دفاع: 1391/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي دو بعدي سازه هاي پيوسته با استفاده از ديفرانسيل تكاملي
رحماني علي(تاریخ دفاع: 1391/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه براي ربات هاي كابلي براي ربات كابلي فضايي معلق
رياحي وزواري مجتبي(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته با استفاده از روش فاخته تحت چند تابع هدف
ميرسليمي محمد(تاریخ دفاع: 1395/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه منحني پارتو براي بهينه سازي توپولوژي سازه هاي خرپا با استفاده از شبكه عصبي
شجاعيان علي رضا(تاریخ دفاع: 1393/04/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تقويت روش NSGA2 براي بهينه سازي چند هدفه سازه ها
رضواني نگين(تاریخ دفاع: 1394/02/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي خرپا همراه با قيود فركانس طبيعي با استفاده از يك الگوريتم فرا اكتشافي
اشرفيان روزبه(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي بهينه چند هدفه يك ميكروگريپر دوبعدي با استفاده از الگوريتم جديد براي اصلاح مرز و ارزيابي تجربي شاخص هاي عملكردي آن
حسن آبادي احسان(تاریخ دفاع: 1399/12/28) ، مقطع : دكتري
بهينه سازي توپولوژي مستحكم سازه هاي پيوسته تحت عدم قطيعت هاي تركيبي با استفاده از روش هاي طيفي
لطيفي رستمي سيد علي(تاریخ دفاع: 1398/02/17) ، مقطع : دكتري
بررسي عدم قطعيت هيبريد در بهينه يابي سازه هاي سازه هاي خرپايي با استفاده از روش فرااكتشافي
زعيمي محمد(تاریخ دفاع: 1397/12/16) ، مقطع : دكتري
طراحي و بالانس بهينه ربات موازي دو درجه ازادي صفحه اي جهت عمليات برداشت و گذاشت با اعتبار سنجي آزمايشگاهي
رياحي وزواري مجتبي(تاریخ دفاع: 1399/07/20) ، مقطع : دكتري
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي دو بعدي با استفاده از آناليز حساسيت
حسن پور مسعود(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي چند هدفه جاذب انرژي جدار نازك چند گوشه تحت بار محوري و با استفاده از الگوريتم تكاملي
تركيان جهانگير(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي المان بندي مجدد اجسام دو بعدي به جهت افزايش دقت محاسباتي
سلمان پور ابراهيم(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طرح بهينه توپولوژي ورق مدرج تابعي با استفاده از روش سطوح همتراز با در نظر گرفتن فركانس
يغمائي محمد(تاریخ دفاع: 1399/03/12) ، مقطع : دكتري
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته تحت بارگذاري ديناميكي با استفاده از روش بار معادل استاتيكي
نوروزي گوهري حميدرضا(تاریخ دفاع: 1398/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل تحليلي مسئله ي انتقال حرارت غير فوريه براي سيلندر متقارن محوري كوتاه ساخته شده از مواد خواص گرادياني به روش تبديل ديفرانسيلي
چنياني مريم(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش بهينه سازي چند هدفه دواير رنگ
بيرقي ميرزانلو حمايت(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي اندازه و شكل سازه هاي خرپا و تير دوبعدي با استفاده از هوش مصنوعي
فلاح سوركي محمدحسين(تاریخ دفاع: 1399/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي توپولوژي شاتون موتور با هدف كاهش وزن و افزايش عمر خستگي پرچرخه به روش ماده همسانگرد جامد با جريمه
صحراگرد نيما(تاریخ دفاع: 1400/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
The New Meta-Heuristic Optimization Method: Optimizing Triangle Algorithm(OTA)
(0)
9311173001*, ^امین نیکوبین, ^علی قدوسیان, 9111167057
مقایسه معادلات همیلتون – ژاکوبی و انتشار در نوسازی تابع سطح تراز برای بهینه سازی توپولوژی
(0)
9218318002*, ^علی قدوسیان
مقدمه ای بر روش المان محدود در مهندسی
(2012-06-19)
مقدمه ای بر MATLAB با مثالهای کاربردی
(2011-12-30)
مقدمه ای برروش المان محدوددر مهندسی
(2007-08-01)
ربات قابل بالانس برای انجام حرکت تکراری بین دو نقطه، بدون صرف توان
دانشگاه سمنان(2017-06-07)
ربات قابل بالانس برای انجام حرکت تکراری بین دو نقطه، بدون صرف توان
دانشگاه سمنان(2017-06-07)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
برنامه نویسی کامپییوتر   (315 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکانیک
دینامیک   (354 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکانیک
روش اجزای محدود   (517 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکانیک
ریاضیات پیشرفته (1)   (574 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکانیک
طراحی بهینه قطعات مکانیکی   (328 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکانیک

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان - دامشگاه سمنان - دانشكده مهندسي مكانيك
aghoddosian@semnan.ac.ir
(+98)2331533341

فرم تماس