علی قدوسیان

درباره من

دکتر علی قدوسیان
image

دانشیار گروه آموزشی طراحی جامدات و طراحی کاربردی @ دانشکده مهندسی مکانیک

تحصيلات كارشناسي : مهندسي مكانيك – مكانيك جامدات نام دانشگاه : دانشگاه شهيد چمران اهواز               محل تحصيل : ايران -  اهواز                                  تاريخ شروع :   مهر 1364                                    تاريخ فارغ التحصيلي :   مهر 1368 عنوان پايان نامه : بررسي ارتعاشات خود القاء   كارشناسي ارشد :  مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي نام دانشگاه : دانشگاه علم و صنعت تهران             محل تحصيل : ايران -  تهران                    ...

محقق گوگل

(1403/3/7)

استنادات

336

h-index

10

i10-index

11

مؤلفین همکار

9

اسکوپوس

(1403/3/7)

استنادات

152

مقالات

26

h-index

7

مؤلفین همکار

31

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1364-1368

کارشناسی

شهید چمران اهواز

1368-1370

کارشناسی ارشد

علم و صنعت تهران

1373-1377

دکتری

IIT delhi- India

تجارب

1392-1397

رئیس دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

روشهای عددی بهینه سازی

بهینه سازی سازه ها

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/03
Using Particle Swarm Optimization for Minimization of Moment Peak in Structures
AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCES(2011)
^علی قدوسیان
Identification optimization cutting parameters based on ICA method in peripheral milling of a thinwall
World Applied Sciences Journal(2011)
^علی قدوسیان
Topology optimization of continuum structures under hybrid uncertainties
STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION(2018)
سیدعلی لطیفی رستمی*, ^علی قدوسیان
Indirect-based Approach for Optimal Swing up and Stabilization of a Single Inverted Pendulum with Experimental Validation
CONTROL ENGINEERING AND APPLIED INFORMATICS(2017)
8812169006, ^امین نیکوبین*, ^علی قدوسیان
Structural Reliability Assessment based on the Improved Constrained Differential Evolution Algorithm
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2018)
9211172002, ^علی قدوسیان*
Improved Dynamic Simulation of End-Milling Process using Time Series Analysis
(2012)
دکتر معتکف ایمانی, ^علی قدوسیان
Topology optimisation of the discrete structures with the minimum growing ground structure method
International Journal of Structural Engineering(2018)
^علی قدوسیان, 9311173001*, مجتبی شیخی ازغندی, محمد امین کریمی
Numbers Cup Optimization: A new method for optimization problems
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS(2018)
9311173001*, ^علی قدوسیان, ^امین نیکوبین
Topology Optimization Under Uncertainty by Using the New Collocation Method
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2019)
9211172005, ^علی قدوسیان*
System RBDO of Truss Structures Considering Interval Distribution Parameters
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS(2019)
9211172002, ^علی قدوسیان*
Robust Topology Optimization Under Load and Geometry Uncertainties by Using New Sparse Grid Collocation Method
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2019)
سید علی لطیفی رستمی, ^علی قدوسیان*
Optimal design of MR sandwich plates using a level set based topology optimization method
SMART MATERIALS & STRUCTURES(2020)
9311172003, ^علی قدوسیان*, ^محمد مهدی خطیبی
طراحی موقعیت بهینه ساپورت های سازه با استفاده از روش رقابت استعماری و المان محدود اصلاح یافته
(2012)
^علی قدوسیان, مرتضی شیخی
A Hybrid frequency response function formulation for MDOF nonlinear systems
JOURNAL OF VIBROENGINEERING(ISI)(2012)
^علی قدوسیان, ن نعمتی پور
1FRF based model updating using SMURF technique
JOURNAL OF VIBROENGINEERING(ISI)(2012)
^علی قدوسیان, ن نعمتی پور
A filter-based level set topology optimization method using a 62-line MATLAB code
STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION(2020)
9311172003, ^علی قدوسیان*, ^محمد مهدی خطیبی
Zero-power balancing a two-link robot manipulator for a predefined point-to point task
JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2020)
9311173001, ^امین نیکوبین*, ^علی قدوسیان
یافتن شکل بهینه سازه های اسکلتی به کمک روش بهینه سازی تدریجی سرد شدن فلزات
(2012)
^علی قدوسیان
کاهش گشتاور محرک‌های ربات موازی دو درجه آزادی با وزنه‌های تعادل و طراحی مسیر
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2021)
9311173001*, ^امین نیکوبین, ^علی قدوسیان
Perfect Torque Compensation of Planar 5R Parallel Robot in Point-to-Point Motions, Optimal Control Approach
ROBOTICA(2021)
9311173001, ^امین نیکوبین*, ^علی قدوسیان
A hybrid imperialist competitive ant colony algorithm for optimum geometry design of frame structures
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS(2013)
^علی قدوسیان
The Inverse Method of Damage Detection using Swarm Life Cycle Algorithm (SLCA) via Modal Parameters in Beam Like Structures
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology(2021)
9218316003, ^علی قدوسیان*, احسان جمشیدی
Topology optimization of elastic structures with the aim of maximizing the buckling load factor using the level set method
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
9128131001, ^علی قدوسیان*
Deriving a topology function to be used in the reaction diffusion equation for optimization of structures with thermal and mechanical boundary conditions
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
9218318002, ^علی قدوسیان*
بهینه‏ سازی شکل سطح تماس برای سازه‏ ها تحت بارگذاری چندگانه به کمک روش تکاملی دوطرفه
مدل سازی در مهندسی(2013)
^علی قدوسیان
الگوریتم جدید اصلاح مرز سازه در طراحی بهینه‌ چندهدفه توپولوژی یک میکروگریپر
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2021)
9211173001, ^علی قدوسیان*, ^امین نیکوبین
Computational intelligent optimization approach based on Particle Swarm Optimization and Extended Finite Element Method for high-cycle fatigue life extension
JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING(2023)
9511172004, ^علی قدوسیان*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن
Compressive strength of metamaterial bones fabricated by 3D printing with different porosities in cubic cells
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2023)
محمد رضا معصومی راوندی, شکوه دزیانیان, مرتضی طلعتی احمد, ^علی قدوسیان, ^محمد آزادی*
رفع مشکل ایجاد مودهای جعلی کمانشی در بهینه سازی سازه های الاستیک با هدف بیشینه کردن کوچکترین ضریب بار کمانشی
مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز(2023)
9128131001, ^علی قدوسیان*
Using Evolutionary Algorithms for solving a differential Equation
Global Journal of Science Engineering and Technology(2013)
^مجتبی بیگلری, ^علی قدوسیان, ایمان پول تنگری, مجتبی نادری
Maximizing First Natural Frequency of 2D Structures Using Bee Colony Optimization (BCO) and Fuzzy Logic
(2013)
اسماعیل دلفانی, احمد دلفانی, ^علی قدوسیان
تعیین دمپینگ زمان برش فرایند فرزکاری و بهینه سازی چند هدفه زبری سطح و نرخ برداشت ماده
(2014)
^علی قدوسیان, مسعود پور, مجتبی شیخی
طراحی بهینه مخازن جدار نازک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک(2013)
^علی قدوسیان, مجتبی شیخی
بهینه سازی اندازه و شکل سازه های خرپا با روش بهنیه سازی الگوریتم مثلث بهینه گر
مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان(2014)
^علی قدوسیان, ^امین نیکوبین, 9111169012*
طراحی مسیر بهینه برای ربات کابلی معلق بوسیله میانیاب چندجمله¬ای درجه چهار و الگوریتم مثلث بهینه¬گر
مدل سازي در مهندسي(2015)
^امین نیکوبین, ^علی قدوسیان, 9111169012*
The use of the Corner Sorting method in the NSGA-II in comparison with SPEA-II in the simultaneous optimization, the size, Shape and topology of two-dimensional trusses
(2014)
حمیدرضا لقمانی, ^علی قدوسیان
Size and Shape Optimization of two-dimensional trusses Using Hybrid Big Bang Big Crunch Algorithm
(2015)
حسین لطفی, ^علی قدوسیان
بهینه کردن موقعیت تکیه گاههای سازه جهت حداقل کردن ممان خمشی با الگوریتم کروه ذرات تحت بارگذاری چند گانه
مدل سازی در مهندسی(2010)
^علی قدوسیان, 8811164004
" Balancing of flexible rotors with optimization methods
International Review of Mechanical Engineering(2010)
^علی قدوسیان
Non-Linear Damping Analysis of Sandwich composite structures
(2011)
^عبدالحسین فریدون, ^علی قدوسیان, الف حضرتی
BALANCING OF THE FLEXIBLE ROTORS WITH PARTICLE SWARM OPTIMIZATION METHOD
International Review of Mechanical Engineering(2011)
^علی قدوسیان, ^محمد دامغانی نوری
The New Meta-Heuristic Optimization Method: Optimizing Triangle Algorithm(OTA)
اولین کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک(2016-05-26)
9311173001*, ^امین نیکوبین, ^علی قدوسیان, 9111167057
طراحی مسیر بهینه برای ربات سه کابلی معلق با دو روش مستقیم و غیرمستقیم
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9311173001, ^علی قدوسیان, ^امین نیکوبین
طراحی مسیر بهینه با حداقل تلاش کنترلی برای ربات موازی پنج لینکی با روش غیرمستقیم
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9311173001, ^امین نیکوبین, ^علی قدوسیان
مقایسه معادلات همیلتون – ژاکوبی و انتشار در نوسازی تابع سطح تراز برای بهینه سازی توپولوژی
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک(2018-04-24)
9218318002*, ^علی قدوسیان
محاسبه مشتق توپولوژی براساس فرم ضعیف معادله تعادل برای بهینه سازی توپولوژی به روش سطوح همتراز
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک(2018-04-24)
9311172003*, ^علی قدوسیان, ^محمد مهدی خطیبی
بهینه سازی های سازه های الاستیک با هدف ماکزیمم کردن ضریب بار کمانش با استفاده از روش سطوح هم تراز
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران/2019 ISME(2019-04-30)
9128131001*, ^علی قدوسیان
کمینه کردن وزن و انرژی کرنشی در شاتون موتور XU+ با بهینه‌سازی توپولوژی و شکل
سومین همایش ملی دوسالانه موتورهای درونسوز(2021-02-16)
9811169021, ^محمد آزادی*, نیما صحراگرد, ^علی قدوسیان
بهینه سازی ضخامت مخازن تحت فشار با استفاده از متد IPTM
ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک(2002-05-25)
^علی قدوسیان, ^رمضانعلی حاجی قربانی
Curvature Method : A zero-Order Method for Reduction of Peak Stresses in the Shells
هفتمین کنفرانس بین المللی و یازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک(2003-05-13)
^علی قدوسیان
Fatigue Analysis of Engine Mount Bracket Under Dynamic Loading
9th International Fatigue Congress(2006-05-14)
^علی قدوسیان
کنترل برگشت فنری در فرایند شکل دهی کشش عمیق به کمک شبکه عصبی والگوریتم بهینه سازی SA
یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران(2010-10-19)
^علی قدوسیان
بهینه سازی کیفیت سطح بر مبنای الگوریتم رقابت استعماری در فرزکاری دیوار نازک
یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران(2010-10-19)
^علی قدوسیان
کنترل بازوهای مکانیکی ربات با استفاده از کنترل کننده فازی
دومین همایش ملی مهندسی مکانیک ( NCME 2009 )(2009-11-22)
^علی قدوسیان
بررسی کارایی روش بهینه سازی تکاملی دو طرفه سازه در مکانیک تماس
‫نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران(2011-05-10)
^علی قدوسیان
بالا آوردن بهینه پاندول معکوس دو لینکی بر اساس روش غیر مستقیم
دومین کنفرانس بین المللی کنترل , ابزار دقیق و اتوماسیون(2011-12-27)
^امین نیکوبین, ^علی قدوسیان
بهينه سازي توپولوژي شاتون موتور با هدف كاهش وزن و افزايش عمر خستگي پرچرخه به روش ماده همسانگرد جامد با جريمه
صحراگرد نيما(تاریخ دفاع: 1400/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي اندازه و شكل سازه هاي خرپا و تير دوبعدي با استفاده از هوش مصنوعي
فلاح سوركي محمدحسين(تاریخ دفاع: 1399/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش بهينه سازي چند هدفه دواير رنگ
بيرقي ميرزانلو حمايت(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل تحليلي مسئله ي انتقال حرارت غير فوريه براي سيلندر متقارن محوري كوتاه ساخته شده از مواد خواص گرادياني به روش تبديل ديفرانسيلي
چنياني مريم(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته تحت بارگذاري ديناميكي با استفاده از روش بار معادل استاتيكي
نوروزي گوهري حميدرضا(تاریخ دفاع: 1398/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طرح بهينه توپولوژي ورق مدرج تابعي با استفاده از روش سطوح همتراز با در نظر گرفتن فركانس
يغمائي محمد(تاریخ دفاع: 1399/03/12) ، مقطع : دكتري
بهينه سازي المان بندي مجدد اجسام دو بعدي به جهت افزايش دقت محاسباتي
سلمان پور ابراهيم(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي چند هدفه جاذب انرژي جدار نازك چند گوشه تحت بار محوري و با استفاده از الگوريتم تكاملي
تركيان جهانگير(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي دو بعدي با استفاده از آناليز حساسيت
حسن پور مسعود(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و بالانس بهينه ربات موازي دو درجه ازادي صفحه اي جهت عمليات برداشت و گذاشت با اعتبار سنجي آزمايشگاهي
رياحي وزواري مجتبي(تاریخ دفاع: 1399/07/20) ، مقطع : دكتري
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي دو بعدي پيوسته تحت بارهاي مكانيكي و حرارتي با روش سطح تراز
دهقاني پور احسان(تاریخ دفاع: 1400/12/12) ، مقطع : دكتري
بهبود روش هاي بهينه سازي در شناسايي آسيب سازه اي به كمك پارامترهاي مودال
ارغوان عليرضا(تاریخ دفاع: 1400/12/26) ، مقطع : دكتري
بررسي عدم قطعيت هيبريد در بهينه يابي سازه هاي سازه هاي خرپايي با استفاده از روش فرااكتشافي
زعيمي محمد(تاریخ دفاع: 1397/12/16) ، مقطع : دكتري
بهينه سازي توپولوژي مستحكم سازه هاي پيوسته تحت عدم قطيعت هاي تركيبي با استفاده از روش هاي طيفي
لطيفي رستمي سيد علي(تاریخ دفاع: 1398/02/17) ، مقطع : دكتري
طراحي بهينه چند هدفه يك ميكروگريپر دوبعدي با استفاده از الگوريتم جديد براي اصلاح مرز و ارزيابي تجربي شاخص هاي عملكردي آن
حسن آبادي احسان(تاریخ دفاع: 1399/12/28) ، مقطع : دكتري
استفاده از روش سطوح هم تراز براي بهينه سازي سازه هاي پيوسته جهت جلوگيري از كمانش
ابحر حسام(تاریخ دفاع: 1400/08/25) ، مقطع : دكتري
بهينه سازي خرپا همراه با قيود فركانس طبيعي با استفاده از يك الگوريتم فرا اكتشافي
اشرفيان روزبه(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تقويت روش NSGA2 براي بهينه سازي چند هدفه سازه ها
رضواني نگين(تاریخ دفاع: 1394/02/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه منحني پارتو براي بهينه سازي توپولوژي سازه هاي خرپا با استفاده از شبكه عصبي
شجاعيان علي رضا(تاریخ دفاع: 1393/04/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته با استفاده از روش فاخته تحت چند تابع هدف
ميرسليمي محمد(تاریخ دفاع: 1395/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه براي ربات هاي كابلي براي ربات كابلي فضايي معلق
رياحي وزواري مجتبي(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
هاديان حامد(تاریخ دفاع: 1392/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
منتظري يزدان(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
كاشي عليرضا(تاریخ دفاع: 1392/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
طبرزدي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي دو بعدي سازه هاي پيوسته با استفاده از ديفرانسيل تكاملي
رحماني علي(تاریخ دفاع: 1391/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهاي تكاملي براي بهينه يابي توپولوژي خرپاهاي دو بعدي با در نظر گرفتن تابع هدف
صحرائي حفظ آباد حميد(تاریخ دفاع: 1391/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي اندازه ، شكل و توپولژي سازه هاي گسسته با استفاده از روشهاي هيورستيك اصلاح يافته
شيخي ازغندي مجتبي(تاریخ دفاع: 1392/04/13) ، مقطع : دكتري
پايان نامه
پور مسعود(تاریخ دفاع: 1391/12/10) ، مقطع : دكتري
استفاده از روش هاي تكاملي براي بهينه سازي سطح تماس تحت بارگذتري متفاوت
رستمي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1390/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه براي بالا آوردن پاندول معكوس دولينكي
شهاب ابراهيم(تاریخ دفاع: 1390/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي شكلي تيرهاي يك سرگيردار با روش
حسيني نژاد سعيد(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
The New Meta-Heuristic Optimization Method: Optimizing Triangle Algorithm(OTA)
(0)
9311173001*, ^امین نیکوبین, ^علی قدوسیان, 9111167057
مقایسه معادلات همیلتون – ژاکوبی و انتشار در نوسازی تابع سطح تراز برای بهینه سازی توپولوژی
(0)
9218318002*, ^علی قدوسیان
روشهای بهینه سازی فرا ابتکاری در مهندسی
روشهای بهینه سازی فرا ابتکاری در مهندسی
مقدمه ای برروش المان محدوددر مهندسی
مقدمه ای برروش المان محدوددر مهندسی
مقدمه ای بر MATLAB با مثالهای کاربردی
مقدمه ای بر MATLAB با مثالهای کاربردی
مقدمه ای بر روش المان محدود در مهندسی
مقدمه ای بر روش المان محدود در مهندسی
ربات قابل بالانس برای انجام حرکت تکراری بین دو نقطه، بدون صرف توان
دانشگاه سمنان(2017-06-07)
ربات قابل بالانس برای انجام حرکت تکراری بین دو نقطه، بدون صرف توان
دانشگاه سمنان(2017-06-07)
تعیین خصوصیات اینرسی شناور سبک با استفاده از نتایج آنالیز مودال محیطی(ناظر)
(2022-03-07)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ریاضی مهندسی   (456 بار دانلود)
رشته : مکانیک , گرایش : مکانیک
روش اجزای محدود   (1230 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکانیک
ریاضیات پیشرفته (1)   (1256 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکانیک
طراحی بهینه قطعات مکانیکی   (918 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکانیک
برنامه نویسی کامپییوتر   (909 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکانیک
دینامیک   (1068 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مکانیک

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان - دامشگاه سمنان - دانشكده مهندسي مكانيك
aghoddosian@semnan.ac.ir
(+98)2331533341

فرم تماس